Международен архитектурен конкурс за сградата на СБХ

Предмет на конкурса е изработването на идеен архитектурен проект за „Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Национален изложбен център (НИЦ), гр. София, ул. „Шипка“ № 6.

Да се предложат архитектурни идеи за:

  • Подобряване на съществуващото функционално-структурно решение на интериорните пространства на сградата, като се запази акцентът върху основната ѝ функция – организиране на художествени изложби от всякакъв вид и формат (международни, национални, групови индивидуални и др.) на всички форми на съвременно и класическо изобразително изкуство.
  • С подобряването на функционалната пригодност следва да се постигне и съответствие с действащите санитарно-хигиенни и противопожарни норми, както и с изискванията за достъпност на урбанизираната среда.
  • Ново фасадно оформление, което се налага поради необходимостта от цялостно саниране на сградата и следва да бъде естетически и структурно обвързано с предложените в интериорните пространства промени.
  • Осмисляне на покривното пространство на сградата.

Конкурсът за архитектурна идея е международен, общ, явен, едноетапен, между юридически лица, физически лица с професионална квалификация „архитект“.

Официален сайт на конкурса: www.shipka6.com

e-mail: competition@shipka6.com

Телефон: (+359 2) 944 41 41

Факс: (+359 2) 946 02 12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Източник и снимки: www.shipka6.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *