Алея на Европа

Във връзка с предстоящото честване на Денят на Европа – 9 май 2014г, Представителството на Европейската Комисия в България с партньорството на Столична община възнамерява да изгради „АЛЕЯ НА ЕВРОПА”, която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на град София с политиката на Европейския съюз, правата и задълженията на нейните граждани, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите членки. Алеята ще бъде първа по рода си изградена в рамките на Европейския съюз.

_03-g-map-EU-Alley

Участниците в конкурса трябва да предложат подходящо обособяване на информационна алея в рамките на указания териториален обхват – Южен парк II част между Метростанция „Европейски съюз” и пешеходния мост на НДК.

Въз основа на функционална и идейна обосновка на проектантите, нейното трасе може да бъде новопроектирано или да представлява обновяване и реконструиране на съществуваща паркова алея. Тематичното и композиционно оформяне на алеята и пространството около нея трябва да дава възможност за адаптирането й със съществуващата паркова среда и да запознава посетителите с предложената информация за Европейския съюз (структура и история), актуалните за ХХІ век политики (екологично равновесие, икономията на енергия и използване на ВЕИ, рециклиране на материали, икономично използване на водните ресурси, запазване и обогатяване на биоразнообразието и т.н.) и да представя интересни факти за държавите членки. Развитието на идеята за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” да е на база функционално зониране и площоразпределение на отделните тематични информационни площадки и акценти. Участниците в конкурса имат свободата да предложат начина на представяне на информацията и оформянето на алеята (табели, кътове, парково обзавеждане, осветителни тела, декоративни елементи, мултимедия и др.) Предложеното решение трябва да е съобразено с контекста на средата и прилежащите обществени пространства (хотел Хилтън, Музеят „Земята и хората”, Музеят за съвременно изкуство САМСИ, Метростанция „Европейски съюз”, пешеходния мост на НДК). С оглед на сигурността да се предложи подходящо осветление и система за наблюдение. Конкурсният проект да съдържа идеи за вида на настилките по алеята и прилежащите й площадки. Съществуващата дървесна растителност по възможност да се запази , като в завимост от проектното решение може да бъде предложена и нова.

Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие. Участието може да бъде самостоятелно или в екип.

КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА
Обявяване на конкурса  – 04.02.2014г. 
Официално представяне на конкурса с отговори на въпроси – 10.02.2014г.
Срок за регистрация за участие и задаване на въпроси – 14.02.2014г.
Срок за предаване на предложения от участниците от 15.02.2014 г. до 24.02.2014 г. 
Журиране от 25.02.2014 г. до 27.02.2014 г.
Обявяване на резултатите – 28.02.2014 г.
Официално връчване на наградите и изложба на всички проекти – 04.03.2014 – 14.03.2014г.

e-mail за контакт: ek_alley@abv.bg

Повече информация за конкурса и документите за участие можете да намерите ТУК.

Източник и снимки: http://www.kab.bg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *